skip to Main Content
Afspraak of algemene vragen: 0493 310 309 In geval van spoed, bevalling of thuiskomst uit het ziekenhuis: 0610547026

Echoscopisch onderzoek

Bij een echo worden er onhoorbare geluidsgolven de buik ingestuurd. Die worden teruggekaatst, maar elk weefsel kaatst het geluid op een andere manier terug. Al die verschillende geluidsfrequenties worden omgezet in beeld. Tot nu toe zijn in de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek geen nadelige of schadelijke invloeden van een beperkt aantal echo’s in de zwangerschap gebleken. Echoscopie wordt daarom als ongevaarlijk voor de zwangere en het kind beschouwd.
De volgende echo’s kunnen worden gemaakt tijdens je zwangerschap:

  • Vroege echo rond 7-8 weken
  • Termijnecho rond 10-12 weken om de zwangerschapsduur mede vast te stellen
  • Indien gewenst de nekplooimeting (combinatietest)
  • Structureel Echoscopisch Onderzoek rond 20 weken
  • Liggingsecho bij 34-36 weken
  • Echo op medische indicatie. Bijvoorbeeld een groeiecho of revisie 20-weken echo.

Vroege echo

De vroege echo wordt rond 7-8 weken gemaakt op de praktijk door één van de collega’s, namelijk Esmee Bakker . Het vruchtje is nog te klein om de echo via de buikwand te maken en daarom wordt er een vaginale echo gemaakt. Voor dit onderzoek is het handig om een lege blaas te hebben. Bij het maken van de eerste afspraak (intake), zal de assistente, indien gewenst, deze echo inplannen.

Termijnecho

Tijdens de termijnecho wordt er vastgesteld hoever je zwanger bent en wordt de uitgerekende datum nauwkeurig vastgesteld. Het is gebleken dat in de meeste gevallen dit betrouwbaarder is dan een uitgerekende datum op basis van de eerste dag van de laatste menstruatie. Dit geldt niet voor zwangerschappen die tot stand zijn gekomen middels IVF/ICSI. De termijnecho wordt het liefst tussen de 10 en 12+6 weken uitgevoerd en ook deze echo wordt gemaakt in Deurne bij Esmee.

Nekplooimeting

Indien gewenst kun je een nekplooimeting laten uitvoeren. Deze echo is een onderdeel van de combinatietest.

Structureel echoscopisch onderzoek

Elke zwangere vrouw heeft het recht op een structureel echoscopisch onderzoek. Het doel van deze echo is het opsporen van mogelijke lichamelijke afwijkingen van het kind. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren en zal je meestal gerustgesteld zijn na deze echo. Echter de uitslag kan ook verontrustend zijn en je voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je het onderzoek wilt en of je bij een ongunstige uitslag verder onderzoek wilt laten verrichten. De echo vindt plaats rond 20 weken, vandaar dat dit onderzoek ook vaak de 20-wekenecho wordt genoemd. Bij dit gunstige termijn is het kind nog in zijn geheel zichtbaar en zijn de organen goed te zien. Daardoor zijn veel afwijkingen juist in deze periode in principe zichtbaar.
De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo.
Tijdens de tweede of derde controle zullen we je hierover meer uitleg geven en ontvang je een folder met uitleg over deze echo. We zullen je vragen om deze folder, alvorens de 20-weken echo,  door te nemen.

Zie folder voor meer informatie.

Liggingsecho

Deze echo, zoals de naam ook zegt, is om de ligging van het kind te bepalen. Ook wordt er bij deze echo de groei gemeten en de hoeveelheid vruchtwater bepaald. Het onderzoek zal plaatsvinden rond 34 weken als het je eerste kind is en rond 35-36 weken indien het je tweede kind of meer is.

De echo’s (behalve de vroege-en termijnecho’s) worden in echocentrum de Peel gemaakt.

 

×Close search
Search