skip to Main Content
Afspraak of algemene vragen: 0493 310 309 In geval van spoed, bevalling of thuiskomst uit het ziekenhuis: 0610547026

Bloedonderzoek

Na de eerste controle krijg je een laboratoriumformulier mee om bloed af te nemen rond 10-11 weken. Het bloed wordt onderzocht op:

 • Bloedgroep
 • Rhesus-D-factor
 • Rhesus-c-factor
 • Irregulaire antistoffen
 • Hepatitis B (leverziekte)
 • Lues (syfilis) (geslachtsziekte)
 • HIV
 • Hemoglobinegehalte  (ijzergehalte)
 • Glucose  (bloedsuikergehalte)

Deze onderzoeken worden standaard uitgevoerd, tenzij je er bezwaar tegen hebt. Een normale uitslag van het bloedonderzoek krijg je te horen tijdens de tweede controle. Mochten de bloeduitslagen afwijkend zijn en het noodzakelijk is dat je hierover eerder op de hoogte wordt gesteld, dan nemen we contact met je op.

Combinatietest

In de zwangerschap is het mogelijk om een persoonlijk risico op een kind met het Downsyndroom, syndroom van Edwards en syndroom van Pateau te laten bepalen.
Een kind met het Downsyndroom heeft een chromosoom te veel (trisomie 21). Mensen met het Downsyndroom hebben een verstandelijke handicap en in een aantal gevallen ook lichamelijke afwijkingen (bijvoorbeeld een hartafwijking).
Het syndroom van Edwards (trisomie 18) en het syndroom van Pateau (trisomie 13) zijn ernstigere aandoeningen en zijn meestal niet met het leven verenigbaar.
Het risico op het krijgen van een kind met het syndroom van Down neemt toe met de leeftijd: hoe ouder een aanstaande moeder is hoe groter het risico op een kind met het syndroom van Down. Een groter risico betekent dus niet dan de kans groot is, maar dat de kans verhoogt is.
De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken, namelijk een echo (nekplooimeting) en een bloedonderzoek bij de moeder.
Vroeg in de zwangerschap (vanaf 11+4 weken tot 14 weken) kan met behulp van een echoscopisch onderzoek de nekplooi (vochtlaagje onder de huid in de nek van het kindje) worden gemeten. Bij een verdikte nekplooi stijgt de kans op het Downsyndroom.
Het bloed wordt afgenomen wanneer je de afspraak hebt voor de nekplooimeting. De waarden van sommige stoffen in het bloed van de moeder kunnen in verband worden gebracht met chromosomale afwijkingen bij het kind.
De combinatie van de nekplooimeting, het bloedonderzoek, leeftijd van de moeder en de zwangerschapsduur geven samen informatie over de kans op het krijgen van een kindje met het syndroom van Down, Pateau- of Edwards (of andere chromosomale afwijkingen). We noemen deze test daarom een kansberekenende/risicoschattende test.

We spreken van een verhoogd risico indien de uitslag van de test een kans aangeeft die groter dan of gelijk is aan 1:200. Stel je hebt een verhoogd risico. Je kunt dan kiezen uit:

 • Geen vervolgtest laten doen
 • Vervolgonderzoek (klik hier)
  • Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
  • Vlokkentest of vruchtwaterpunctie

De combinatietest kost ongeveer 165 euro en wordt meestal niet vergoed door je zorgverzekeraar. Bij een medische indicatie wordt deze wel vergoed. Als uit de uitslag van een combinatietest blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico op het krijgen van een kind met trisomie 21, 13of 18 dan vallen de kosten van vervolgonderzoek (NIPT, vlokkentest en vruchtwaterpunctie) onder de zorgverzekering, maar gaan ten koste van het eigen risico.

NIPT

Vanaf 1 april 2017 hebben zwangeren de mogelijkheid te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom. Dat betekent dat ze er een keuze bij krijgen: als een zwangere besluit deel te nemen aan de screening kan ze kiezen voor de combinatietest óf de NIPT.

Vergoed?

Mocht je willen weten of de combinatietest of NIPT door je zorgverzekeraar wordt vergoed, raadpleeg dan je polis en/of de site van je zorgverzekeraar. Misschien heb je nog niet voldoende informatie om te kunnen beslissen of je de risicobepaling op het Downsyndroom wilt laten doen. Daarom zullen wij , indien je dit wenst, bij de eerste controle dit onderzoek uitgebreid bespreken.

Structureel echoscopisch onderzoek (SEO)

De SEO is ook een screeningsonderzoek in de zwangerschap waarvoor je kunt kiezen. Zie echoscopisch onderzoek voor meer informatie.

Meer informatie over zwangerschapsscreening

×Close search
Search